พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด