วันที่  23 เมษายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
นายชัยณรงค์ คงวัฒนา
นายชลอ แก้วประเสริฐ
นายสุทธิพงษ์ เสตางกูล
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
นายวันเดิม ชลคีรี
นายประทีป ฟองเพชร
นายธรรมนูญ แช่มประสิทธิ์
นายธนยศ แดงมณีกุล
นายกฤษณะ จั่นเพ็ชร
นายไพศาล เอี่ยมมิ
นายพลเทพ จิอู๋
นายประจักษ์ บัวอาจ
นายประทีป อินทจันทร์
นายยุทธนา ประเทศา
นายสุธา แสงทับทิม
นายวินัย ยิ้มสมบูรณ์
นายธำรงศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายสุวินัย เหมือนทิพย์
 

  


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158