วันที่  23 เมษายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
   แผนกวิชาช่างยนต์
นายสุรพล คำนวนศักดิ์
นายไพโรจน์ พงษ์สุวรรณ์
นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี
นายบรรเจิด เปาจีน
นายสมเกียรติ ธัญญเจริญ
นายดิเรก ใจดี
นายสนอง เวียงคำ
นายฉลอง ศิริเพ็ง
นายภูริภัทร คงพลับ
นายพรชัย เพียงภูเขียว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158