พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง กับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด