วันที่  25 มิถุนายน 2562

:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัยครู ::
:: ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา ::
:: ผลงานวิชาการครู ::
:: รายงานประเมินตนเอง (SAR) ::
:: การตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ::
:: การประกันคุณภาพภายใน::
:: การประกันคุณภาพภายนอก ::
:: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ::
:: สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์ ::


::ประเมินครูผู้สอน::
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 • หมวดภาษาไทย
 • หมวดวิชาสังคม
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • หมวดภาษาอังกฤษ
 • หมวดวิทยาศาสตร์
 • หมวดพลานามัย
 • ห้องสมุด
 •  

   

   

   

   

  :: ผู้อำนวยการวิทยาลัย ::

  นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  :: ระบบบริหารสถานศึกษา ::


  ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  :: หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ::

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานรัฐมนตรี
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  :: เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ ::
  วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  V-COP
  อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
  สอศ.
  ศูนย์เตรียมการป้องกันและบริการ
  ให้ความช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม
  ระบบป้องกันไวรัส
  :: อื่นๆ ::
  ควบคุมภายใน
     
  copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ : 0-35-611656   Fax : 035-611726