วันที่  27 พฤศจิกายน 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่     ประจำปี   2565
  
 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐด้านนวตกรรมและเทคโนโลยี ดีจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐด้านนวตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐด้านนวตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158