วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ทำเนียบผู้บริหาร



นายสมนึก พุ่มขุน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง




นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวุฒิกรณ์ จิกากร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอิทธิพล เสือม่วง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพินิด ศรีคำดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158