วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ส่งแผนการสอน โครงการสอน ประเมินครูผู้สอน บันทึกหลังการสอน วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
บันทึกหลังสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158