วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ทำเนียบผู้บริหารนายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทัศน์ มีมุข
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการcopyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158