วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเลขานุการ
นางรำไพ คำนวณศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ
นางอรชร แสงโป๋
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเลขานุการ
นางสกุล ธัญญเจริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเลขานุการ
นางเ สาวลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเลขานุการ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158