วันที่  23 มกราคม 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ 2564

ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร 5                                                                   
ข้าราชการครู 70
ข้าราชการพลเรือน 2
พนักงานราชการ 6
ลูกจ้างประจำ 3                                                                 
ลูกจ้างชั่วคราว 39
ครูจ้างสอน 22
รวม 147

:: ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ::
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158