วันที่  01 ตุลาคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายเกียรติศักดิ์ มะโนสาร
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวจิรัชยา จันทร์พงษ์ศรี
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายปฎิภาณ โพธิ์ดี
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายหลักฟ้า ชูตระกูล
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายธนพนธ์ เฉลยจันทร์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158