วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายชนัฎ วงษ์แสงจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายเรืองเวช วงษ์สวนน้อย
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายประยูร สีนิล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายพยุง พูลทอง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายทรงโปรด เกียรติกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมปอง มะโนสาร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158