วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายทรงโปรด เกียรติกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายธนพงศ์ เกษมวงศ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  นายเกียรติศักดิ์ สุนทร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  นางสาวจุฑามาศ ดิษฐ์ทอง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายเกียรติศักดิ์ มะโนสาร
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158