วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายมนตรี เปาวิมาน
อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวบุญช่วย จันทร์เสม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ ร.ท.ไพโรจน์ ราชมนเฑียร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายสุนทร  โครพ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพรศักดิ์ ทองมา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายเรวัตร เย็นทรวง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชิษณุพงศ์ ภู่ระหงษ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158