วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวศิริรัตน์ ผลไพบูลย์
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวมยุเรศ เดชธรรมรงค์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวสุภาภรณ์ โขมพัตร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158