วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางวัชรีญา ศรีไทย
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุนันท์ ศรีขจรจิต
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุธาสินี ศรีแตงอ่อน
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสิณีนาฏ ประดับทอง
ครูพิเศษสอน
นางลัดดาวรรณ บุญปกครอง
ครูพิเศษสอน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158