วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายประทีป ฟองเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายวันเดิม ชลคีรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายชลอ แแก้วประเสริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายธนยศ แดงมณีกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายกฤษณะ จั่นเพชร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายไพศาล เอี่ยมมิ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
อ.ประทีป อินทจันทร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
อ.ประจักษ์   บัวอาจ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
อ.พลเทพิอู๋
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายยุทธนา ประเทศา
พนักงานราชการประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายวินัย ยิ้มสมบูรณ์
ครูพิเศษสอน
นายสุธา แสงทับทิม
ครูพิเศษสอน
นายสุวินัย เหมือนทิพย์
ครูพิเศษสอน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158