วันที่  30 พฤศจิกายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายกฤษณะ จั่นเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายประทีป ฟองเพชร
อาจารย์ประจำาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายวันเดิม ชลคีรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายชลอ แแก้วประเสริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายธนยศ แดงมณีกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายไพศาล เอี่ยมมิ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายประทีป อินทจันทร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายประจักษ์   บัวอาจ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายพลเทพิอู๋
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายยุทธนา ประเทศา
พนักงานราชการประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายวินัย ยิ้มสมบูรณ์
ครูพิเศษสอน
นายสุธา แสงทับทิม
ครูพิเศษสอน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158