วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายธรรมนูญ แช่มประสิทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายวันเดิม ชลคีรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายชัยณรงค์ คงวัฒนา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายสุทธิพงษ์ เสตางกูล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายชลอ แแก้วประเสริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายประทีป ฟองเพชร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายธนยศ แดงมณีกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายกฤษณะ จั่นเพชร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายไพศาล เอี่ยมมิ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นายยุทธนา ประเทศา
ครูพิเศษสอน
นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ
ครูพิเศษสอน
นายธัชนันท์ เที่ยงตรง
ครูพิเศษสอน
นายสุธา แสงทับทิม
ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต.หญิงวนาลี กลมสกุลณี
ครูพิเศษสอน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158