วันที่  01 กรกฎาคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายชุมพล ห้วงทรัพย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายมานพ มากเลย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐกิตติ์ ป่าพฤกษา
พนักงานราชการ ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158