วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องกล
นายสมพงษ์ สิงห์โตน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายสมเกียรติ ธัญญเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายสุรพล คำนวณศักดิ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายบุญชู ธรรมเนียมดี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายบรรเจิด เปาจีน
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายไพโรจน์ พงษ์สุวรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายดิเรก ใจดี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายสนอง เวียงคำ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
 


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158