วันที่  29 กันยายน 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องกล
นายสุรพล คำนวณศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายสมเกียรติ ธัญญเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายบรรเจิด เปาจีน
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายไพโรจน์ พงษ์สุวรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายสนอง เวียงคำ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายฉลอง ศิริเพ็ง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
  นายภูริภัทร คงพลับ
พนักงานราชการประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายพรชัย เวียงภูเขียว
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158