วันที่  26 กันยายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาการตลาด
นางจิราภรณ์ ปรีชา
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางนฤมล ผูกรอด
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด
นางสุภางค์ แก้วประเสริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด
นางสาวมณฑา ผลจันทร์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาการตลาด
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158