วันที่  27 มกราคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างโลหะการ
นายสุเทพ อริยพฤกษ์
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
นายปราโมทย์ จามรเนียม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายครองศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายสมาน ปรีชา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นางสาวสุดารัตน์ ประสานสงค์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาโลหะการ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158