วันที่  12 ธันวาคม 2560
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างโลหะการ
นายปราโมทย์ จามรเนียม
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
นายวิมล เทพรักษ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายนพดล แนบเนียร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายสุวิจักขณ์ ช่วงฉ่ำ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายสุเทพ อริยพฤกษ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายอธิพงศ์ กลีบมาลัย
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายครองศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายสมาน ปรีชา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158