วันที่  17 มิถุนายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศุภชัย หาญตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจินตนา เอี่ยมเพ็ชร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาาววิไลลักษณ์ โพธิ์ประพันธ์
พนักงานราชการ ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ว่าที่ร้อยตรี ธัชชัย ภู่ประสงค์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158