วันที่  28 มีนาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศุภชัย หาญตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางเปรมยุดา สุรพญานนท์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาาววิไลลักษณ์ โพธิ์ประพันธ์
ครูพิเศษสอน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158