วันที่  02 กรกฎาคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางประไพ ภิญโญ
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาวดี หนูแสง
งานครูที่ปรึกษา

นางสาวจิราภรณ์ เทียนชัย
งานปกครอง

นางประไพ กระจ่างแจ้ง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางภิญญาพัชญ์ วรรณบุรี
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158