วันที่  05 กรกฎาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางประไพ ภิญโญ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวบุณยาพร เฉลาพักตร์
งานครูที่ปรึกษา

นางสาวจิราภรณ์ เทียนชัย
งานปกครอง

นางประไพ กระจ่างแจ้ง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางเกศราภรณ์ สีนิล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปัทมาพร คุณเผือก
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158