วันที่  26 กันยายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายวิชาการนางสาวยุพิน วงค์แหยม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวเพ็ชร พรมห์มิ
งานวัดและประเมินผล

นางสำเร็จ แก้วกระจ่าง
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจุฑามาศ สุขรักษ์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพงษ์ศักดิ์ สีเอี่ยม
งานสื่อการเรียนการสอนcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158