วันที่  22 พฤษภาคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวภรภัทร ยินดี
งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวประกายฝัน วิเชียร
งานวางแผนและงบประมาณ

 


นางสาวภรภัทร ยินดี
งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 


งนางสาวเขมจิรา นาคทอง
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(ห้องอินเทอร์เน็ต)


นางสาวจริญญา มหิงสุพรรณ์
งานความร่วมมือ, งานส่งเสริมผลิตผล ฯcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158