วันที่  05 กรกฎาคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวธาริณี ศรีอนงค์
งานความร่วมมือ +
งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวสุพรรณี ท่านัดธี
งานวางแผนและงบประมาณ +
งานส่งเสริมผลิตผลฯ


งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นางสาวจริญญา มหิงสุพรรณ์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
(ห้องอินเทอร์เน็ต)copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158