วันที่  02 กรกฎาคม 2565
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางศิริพร โครพ
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาว
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรวิสรา พูพรรณา
งานบุคลากร

นางสาวปัทมาพร คุณเผือก
งานอาคารสถานที่

นางสาวอุบล เขียวอุไร
งานการเงิน

นางสาวศุภมาศ ป้อมดี
งานพัสดุ

นางสาวเบญจวรรณ ทองย้อย
งานพัสดุ

นางสาวจารุวรรณ ต่อสุวรรณ
งานพัสดุ

นายวิรัตน์ จันทร์บูรณ์
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์

นายธนยศ ทองชั่ง
งานพัสดุ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

นายปรัชญา โกเมศ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัฐมน ศรีอิทยาจิต
งานทะเบียน

นางสาวพิมพ์นิภา คงอยู่
งานทะเบียน

นางสาวจรัญญา ตองอ่อน
งานทะเบียน

นางสาวมานิตา ทุนสูงเนิน
งานประชาสัมพันธ
 
   

copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158