วันที่  23 เมษายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายวิมล เทพรักษ์
นายสมาน ปรีชา
นายปราโมทย์ จามรเนียม
นายสุเทพ อริยพฤกษ์
นายครองศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
นายอธิพงศ์ กลีบมาลัย
นายพลกฤษณ์ กระจ่างแจ้ง
 
 
 
 


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158