วันที่  23 เมษายน 2564
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ ร.ท.ไพโรจน์ ราชมณเฑียร
นางสาวบุญช่วย จันทร์เสม
นายพรศักดิ์ ทองมา
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
นายสุนทร โครพ
นายเรวัตร เย็นทรวง
นายชิษณุพงศ์ ภู่ระหงษ์
นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
นายสุรัตน์ ทองงาม
นายพฤหัส พูลสมบัติ
นางสาวพัชรินทร์ เฉลยไกร
นางอภิญญา ฟองสินธ์
นายเทิดพร รัตน์อมรชัย
นายพีรยุทธ แจ่มสะอาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158