วันที่  23 มกราคม 2563
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ข้อมูลแผนปฏิบัติการงบประมาณ

รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ฝ่าย โครงการ / กิจกรรม แหล่งค่าใช้จ่าย
งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ
  พัฒนากิจการนักเรียน
  นักศึกษา
 1. โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2556       4,000  
 2. โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ       8,000  
 3. โครงการแนะแนวสัญจร       1,500  
 4. โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา       5,000  
 5. โครงการนักเรียนพบครูที่ปรึกษา       13,000  
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
     ปีการศึกษา 2556
      2,000  
 7. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
     ปีการศึกษา 25557
      8,000  
 8. โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก       5,000  
 9. โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง Hot line สายด่วน       3,000  
 10. โครงการศิษย์ - ลูก ผูกพัน ภาคเรียน 2/2555
      (งบสมาคมผู้ปกครอง 15,000)
        
 11. โครงการศิษย์ - ลูก ผูกพัน ภาคเรียน 1/2556
      (งบสมาคมผู้ปกครอง 15,000)
        
 12. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์
       (งบ สอศ. 45,000)
        
 13. โครงการรณรงค์แต่งกายนิยมไทย       2,000  
รวม -   -   51,500
รวมทั้งสิ้น 242,487   120,000   2,446,022

[1] [2] [3]


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158