วันที่  02 กุมภาพันธ์ 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายกฤษณะ จั่นเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายประทีป ฟองเพชร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวันเดิม ชลคีรี
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายชลอ แแก้วประเสริฐ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายธนยศ แดงมณีกุล
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายไพศาล เอี่ยมมิ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายประจักษ์   บัวอาจ
ออาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายพลเทพิอู๋
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายยุทธนา ประเทศา
พนักงานราชการประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวินัย ยิ้มสมบูรณ์
ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายสุธา แสงทับทิม
ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158