วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายพฤหัส พูลสมบัติ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายสุรัตน์ ทองงาม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายเรวัตร เย็นทรวง
อาจารย์ประจำผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายประสพศักดิ์ เอี่ยมงาม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวบุญช่วย จันทร์เสม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพรศักดิ์ ทองมา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางอภิญญา ฟองสินธุ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวพัชรินทร์ เฉลยไกร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชนินทร์ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวจันทนา เสวตงาม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายระเด่น ดวงแก้ว
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายธนวิชญ์​ ชินรัตน์
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายศิวพงศ์ ถนอมถิ่น
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายปิยะณัฐ ปัญญะพิมพ์
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพีรยุทธ แจ่มสะอาด
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวพิมพ์ชนก เอี่ยมมงคล
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

copyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158