วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาเครื่องกล
นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายสมเกียรติ ธัญญเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
นายบรรเจิด เปาจีน
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายไพโรจน์ พงษ์สุวรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายสนอง เวียงคำ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายฉลอง ศิริเพ็ง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายเอกพันธ์ แก้วปาน
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายอิทธิพล หินดี
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายณัฐพงค์ ไชยบุญทา
ครู
ผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นางสาวธนาภรณ์ อิ่มพร้อม
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายภูริภัทร คงพลับ
พนักงานราชการ ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายชาญณรงค์ เย็นมนัส
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายอภิสิทธิ์ ช่วยชูเชิด
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นายกฤษฎานนท์ นาคโชติ
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล
นางสาวกรกมล พงษ์ศรี
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นายวรพล ยิ้มวิลัย
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158