วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศุภชัย หาญตระกูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายบุญมี จันทร์มาก
อาจารย์ประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุธาสินี สีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศิรินภา บุตะเขียว
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ประพันธ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158