วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายนฤดล วังธนู
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายเฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายเกียรติศักดิ์ มะโนสาร
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นางสาวจิรัชยา จันทร์พงษ์ศรี
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายปฎิภาณ โพธิ์ดี
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายหลักฟ้า ชูตระกูล
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายธนพนธ์ เฉลยจันทร์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158