วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวจริญญา มหิงสุพรรณ์
งานความร่วมมือ +
งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวประกายฝัน วิเชียร

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภรภัทร ยินดี
งานวิจัยฯ, สาขาเทคโนโลยียานยนต์

นางสาวเขมจิรา นาคทอง
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพฯcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158