วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายมานพ มากเลย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายภัทรพันธ์ จันทร์สูง
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายศิวกร นันท์นุ่ม
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐกิตติ์ ป่าพฤกษา
พนักงานราชการ   ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158