วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาการบัญชี
นางชุติกาญจน์ เกิดประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางวรารัตน์ จามรเนียม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางเกษกนก นาคทับที
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวสุพัตรา จำนงค์ศาสตร์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมมาศ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158