วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายอธิพงศ์ กลีบมาลัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายสมหมาย  ภิญโญ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวจิราพร    นันทรักษ์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวอินทิรา อริยพฤกษ์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158