วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    หมวดวิชาภาษาไทย
นางจริญญา เปียปะโมง
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาไทย
นางสาวยุวดี สร้อยเสน
ครูผู้ช่วยประจำหมวดวิชาภาษาไทย
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158