วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   แผนกวิชาช่างโลหะการ
นายสุเทพ อริยพฤกษ์
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
นายปราโมทย์ จามรเนียม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายสมาน ปรีชา
อาจารย์ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายจตุรงค์ บุญศรีภูมิ
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นายนำพล อิ่มแสงจันทร์
ครูผู้ช่วย ประจำแผนกวิชาโลหะการ
นางสาวสุดารัตน์ ประสานสงค์
ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาโลหะการ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158