วันที่  29 พฤษภาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ 2564

ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร
5
ข้าราชการครู
70
ข้าราชการพลเรือน
2
พนักงานราชการ
6
ลูกจ้างประจำ
3
ลูกจ้างชั่วคราว
39
ครูจ้างสอน
22
รวม 147

:: ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ::
copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158