วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางประไพ ภิญโญ
กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสุภาวดี หนูแสง
งานครูที่ปรึกษา

นางสาวน้ำผึ้ง นวมศรี
งานปกครอง

นางประไพ กระจ่างแจ้ง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวเบญจมาศ เขียวฉอ้อน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


นางสาวภิญญาพัชญ์ จันทร์อ่อน
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนcopyrigth@2013 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158