วันที่  23 กันยายน 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
   หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุนันท์ ศรีขจรจิต
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางเผ่าจันทร์ สิทธิสันต์
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสิริพร คงบุรี
อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นายประวิทย์ พรมสิทธิ์
ครูผู้ช่วย ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุธาสินี ศรีแตงอ่อน
พนักงานราชการ ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวชนิกานต์ พันธุ์ชื่น
ครูพิเศษสอน ประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158