วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
  แผนการสอน
  แผนกวิชาก่อสร้าง
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาเลขานุการ
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 • หมวดภาษาไทย
 • หมวดวิชาสังคม
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • หมวดภาษาอังกฤษ
 • หมวดวิทยาศาสตร์
 • หมวดพลานามัย
 • หมวดห้องสมุด

 •  

  copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158