วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: ผลงานวิชาการ ::
  แบบฟอร์มต่างๆ
 • บันทึกข้อความเปล่า
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการครู
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการบำนาญ
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการพลเรือน
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรพนักงานราชการ
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำ
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรลูกจ้างประจำบำเน็จรายเดือน
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
 • แบบฟอร์มใบลาครู
 • แบบฟอร์มใบลาเจ้าหน้าที่
 • แบบฟอร์มใบลาผู้บริหาร
 • แบบฟอร์มใบลารองผู้บริหาร
 • แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
 • แบบฟอร์หนังสือรับรอง
 • รายชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อนักการภารโรง และยามรักษาการณ์ ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการครู และข้าราชการทางการศึกษาอื่น
 • รายชื่อพนักงานราชการ และครูพิเศษสอน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อลูกจ้างประจำ ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อหัวหน้างาน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • รายชื่อหัวหน้าแผนกวิชา ณ 30 พฤศจิกายน 2565
 • copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158