วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    หน่วยงาน / สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560

สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบปกติ
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ
51  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอ่างทอง  ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
52  ห้างหุ้นส่วนจำกัด 5 ธ. ทางพระ  39 ม.1 ตงทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
53  บริษัท พิสุทธิคอนสตรั๊คชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  99/18 ม.6 ตงบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
54  องค์การบริหารสวนตำบลบ้านใหม่  ม.4 ตงบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
55  สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ  ม.5 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
56  สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ม.5 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
57  องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว  ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
58  สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง  99/9 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
59  สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  18 ถ.เทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
60  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเศษชัยชาญ  53 ม.3 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
61  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ  1/2 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
62  วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ถ.เทศบาล10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
63  โรงพยาบาลอ่างทอง  3 ถ.เทศบาล16 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
64  สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง  12 ถ.เทศบาล1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
65  องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย  ม.7 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
66  ที่ว่าการอำเภอแสวงหา  ม.5 ถ.แสวงหา-ปากดง ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
67  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  19 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
68  ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย  51/4 ม.6 ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
69  สำนักงานเทสบาลตำบลหัวไผ่  ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
70  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว  ม.1 ต.คลองวัว อ.เมืองจ.อ่างทอง 14000
71  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตน์ประสาทพร  15,17 ถ.เทสบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
72  สหกรณ์การเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง  16 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
73  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ม.3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
74  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง  ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
75  สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ  360 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
76  ธนาคารออมสินสำนักงานเขตอ่างทอง  50/2 ถ.เทศบาล10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
77  สำนักงาน สกสค. อ่างทอง  11/1 ถ.เทศบาล ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
78  คณะบุคคลสำนักงานบัญชีมาลีและเพื่อน  18/4 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
79  บริษัท ทีเอชซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมาย จำกัด  59/9-10 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.อยุธยา
80  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  59 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
81  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง  51/1 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
82  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  ถ.เทศบาล4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
83  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง  ถ.เทศบาล1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
84  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีอำเภอดอนพุด  124 ม.2 ถ.เทศบาล ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
85  ร้านเพ็ญรัตน์  41 ถ.สมบุญฯ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
86  ร้าน ลักษณ์ ฟลอริส  60/12 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
87  ร้านดอกไม้ มะลิสา  ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
88  แผนกอาหารและโภชนาการ วท.อ่างทอง  ถ.เทศบาล10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
89  ลพบุรี เรสซิเดนซ์  180 ถ.คันคลองชล ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
90  โรงแรมลพบุรีอินน์  28/9 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
91  โรงพยาบาลอ่างทอง (ฝ่ายโภชนาการ)  3 ถ.เทศบาล6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
92  บริษัท สเตกส์สินธร จำกัด  3331/2 ถ.รามคำแหง ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
93  ร้านแม็คซาวด์  28/4 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
94  ร้านจักพรรดิ์ทีวี  40/1 ถ.เทศบาล7 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
95  ร้านมิตรแท้ อิเล็กทรอนิกส์  190/5 ม.7 ถ.ขุนรอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
96  ร้านรุ่งเรืองการค้า  ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
97  สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อ่างทอง  134,134/1 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
98  กลุ่มบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย)  1 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180
99  ร้าน โอคล็อก ช็อป  ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
100  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย  32 ม.4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

[1][2][3][4][5]


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158