วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    หน่วยงาน / สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560

สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบปกติ
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ
151  บริษัท นิธิภัทร โลจิสติกส์ จำกัด  1/45 ม.5 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
152  โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล  29 ถ.เทศบาล5 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
153  สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนพุด  108 ม.3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18120
154  สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง  140 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
155  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง  ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
156  บริษัท โตโยต้าโฆษิตอ่างทอง ผู้จำหน่าย  79/1 ม.5 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
157  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่ร้อย  ม.5 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
158  สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย  ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
159  สำนักงานเทศบาลม่วงคัน  ม.9 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
160  องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง  ม.3 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
161  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรนิรมิตรทรานสปอต  60/8 ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
162  สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช  ม.6 ถ.ชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
163  บริษัท เซนคาร์ จำกัด (สาขารังสิต คลอง๒)  99 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
164  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่  ม.4 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
165  สำนักงานเทศบาลห้วยคันแหลน  ม.2 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
166  องค์บริหารส่วนบลศรีพราน  ม.4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
167  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่างทอง  ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
168  แผนกวิชาการตลาด วท.อ่างทอง  ถ.เทศบาล10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
169  สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง  9 ม.4 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
170  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  ม.1 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
171  โชคชัยการช่าง  68/1 ม.1 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
172  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง  ม.4 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
173  ร้านภัสสรชัยมงคล  21 ถ.เลี่ยงเมือง2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง
174  เล้าเซ่งหลียนต์  694 ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
175  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  18 ถ.เทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
176  ร้านอ่างทองการช่าง  21/9 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง
177  บริษัท เอ เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  9 ม.4 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
178  ร้านชัยยะการช่าง  86 ม.4 ถ.โพธิ์ทอง-อ่างทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
179  บริษัท เบต้าไพ แมชชีนเนอรี่ 779 จำกัด  148 ม.3 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
180  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด  113 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
181  บริษัท อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด  82 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
182  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีสตีลแอนด์อิเลคทริคคอล  74/2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
183  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย  11/10 ม.3 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
184  บริษัท ไทยเอ็นวาเทค จำกัด  195 ม.4 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.อยุธยา
185  แสงชัยมอเตอร์  4/5 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
186  ร้านวุฒิ  24/26 ม.4 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
187  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพธิ์ทอง  67 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
188  ร้านโป๊การช่าง  65 ถ.อ่างทอง-ท่าเรือ ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
189  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไชโย  16/8 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
190  บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์อ่างทอง (๑๙๙๑) จำกัด  14 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
191  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าโมก  526/ค ม.3 ต.ป่าโก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
192  บริษัท ฮอวส์เทคนิค จำกัด  104 ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา 13220
193  บี แอล เซรามิก  111 ม.2 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
194  ร้านศักดิ์ศรีการช่าง  4/2 ม.6 ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
195  ส.อรรถพลการช่าง  8/3 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
196  พี.เค จิ๊ก  31/1 ม.4 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
197  ที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง  ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
198  สำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา  128 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
199  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  55 ม.2 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
200  บริษัท ลักกี้ สปินนิ่ง จำกัด  88 ม.2 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหืบุรี 16120

[1][2][3][4][5]


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158