วันที่  24 มีนาคม 2566
:: Main Menu ::
:: หน่วยงานภายใน ::
:: ผลงานวิจัย ::
    หน่วยงาน / สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560

สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบปกติ
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบ ที่อยู่หน่วยงาน / สถานประกอบการ
101  ร้าน สิริซาวด์  38/1 ม.8 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
102  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพธิ์ทอง  69 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
103  ร้านหนุ่ม ออโต้ซาว์ด  425/ข ม.6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14110
104  ร้าน ชัยวิวัฒน์ อะไหล่แอร์  99/35 ม.3 ต.กระแชง อ.สามดคก จ.ปทุมธานี 12160
105  ร้าน เอดีโอ อิเล็กทรอนิกส์  95 ม.6 ถ.แสวงหา-โพธิ์ทอง ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
106  ร้านอ่างทองเซลล์แอนด์เซอร์วิส  76/11 ม.6 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
107  ร้านคลินิคคอม  35/1 ม.3 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
108  ร้าน เก้าทองแอร์แอนด์ซาว์ด  102/4 ม.7 ต.บางโขมด อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 18130
109  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ที.เทคโนโลยี  82/15 ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
110  บริษัท เคที เอ็มเอสอี จำกัด  9 ม.4 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
111  บริษัท เคบี ซิสเตมส์ (ประเทศไทย) จำกัด  789 ม.1 ถ.เอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
112  บริษัท โอกาโมโต้ จำกัด  174 ม.2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
113  บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)  36 ม.2 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
114  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  26/7 ม.2 ถ.สายเอเซีย ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา 13000
115  บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  140 ม.2 ถ.นิคมอุตสาหกรรม ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
116  ร้านสมคิด มอเตอร์  20/14 ม.2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง
117  ร้านไพฑูรย์อิเล็กทรอนิกส์  161 ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
118  ร้านสิปปภาส เครื่องเย็น  56 ม.6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง14000
119  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ  67 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
120  ร้านเนตรชนกคาร์แคร์และเทคโนโลยี  50 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
121  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้  101 ม.6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
122  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง  82 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
123  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอวิเศษชัยชาญ  187 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
124  ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง  ถ.เทศบาล1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
125  ที่ว่าการอำเภอไชโย  89 ม.4 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
126  โรงเรียนวัดโบสถ์วนุกุลสังฆกิจ ๑  69 ม.2 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
127  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด  48/2 ม.1 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
128  ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอป่าโมก  920 ม.6 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
129  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง  2 ถ.เทศบาล8 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
130  บริษัท ไทยพัฒนาจำกัด สาขาอ่างทอง  1/55 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
131  ร้านอ่างทองพิมพ์ดีด-ไอที  20/13 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
132  บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด  191 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธิ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
133  ร้านลักกี้คอมพิวเตอร์เซลล์แอนด์เซอร์วิส  23/4 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
134  บริษัท เอสแอลคอมพิวเตอร์ ๒๐๐๕ จำกัด  114/3 ม.4 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
135  ร้าน เจซาวด์ คาร์ออดิโอ  14/2 ม.2 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
136  บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เอส จำกัด  104 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
137  ร้านวสันต์ ประดับยนต์  95/1 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
138  ร้านพรชัยแอร์  74/10 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
139  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  22/2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
140  โรงเรียนวัดลิ้นทอง  ม.3 ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
141  สำนักงานเทศบาลสามโก้  99 ม.10 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
142  สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา  128/2 ม.8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
143  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอ่างทอง  ถ.เทศบาล4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
144  ซุ้มหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  ถ.เทศบาล10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
145  ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย  อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
146  บริษัท ไอ.ดี.ซัพพลายส์ จำกัด  18/40 ม.2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
147  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  ม.2 ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
148  ธนาคารออมสินสาขาวิเศษชัยชาญ  202/1 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อ่างทอง 14110
149  ที่ว่าการอำเภอป่าโมก  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
150  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน  ม.2 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

[1][2][3][4][5]


copyrigth@2014 attc.ac.th. All rights reserved. Design By ATTC
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 0-35-611656,035-611726 Fax 035-625158